waterjet-cutting-head
چکیده :
دستگاه برش واترجت به عنوان یکی از ماشین های تولید مخصوص که 50 سال بیشتر از اختراع آن نمی گذرد ، به سرعت در حال گسترش کاربرد در کلیه زمینه ها ( صنعتی ، نظامی ، ساختمانی ، ...) می باشد. با توجه به جدید بودن نسبی این دستگاه و آشنایی کمتر کاربران با مباحث فنی این دستگاه لزوم آشنایی بیشتر با مبحث تعمیر و نگهداری واترجت قوت می یابد.
در این مقاله به اختصار به معرفی دستگاه واترجت به تفکیک اجزا وعملکرد هر جز خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی عیوبی که در اثر خرابی هر قطعه از دستگاه رخ می دهد و روش تعمیر ورفع عیب آن خواهیم پرداخت ودر نهایت نکاتی که در تعمیر و نگهداری دستگاه اهمیت دارد رابیان خواهیم کرد.

عیب یابی ، تعمیر و نگهداری پمپ واتر جت

قطعه معیوب تاثیر عیب بر عملکرد و شرایط پیش آمده روش تعمیر نگهداری
سیلندر جک هیدرولیک خوب عمل نکردن جک با وجود سالم بودن پکینگ ها و اجزای سیستم هیدرولیک بازدید درون سیلندر از لحاظ میزان سایش و آزادی پیستون و کیفیت سطح داخل سیلندر مانند خراش ها و ناهمواریها جلوگیری از ورود اجسام خارجی به سیستم هیدرولیک
پکینگ های پیستون همانند اثر خرابی سیلندر جک هیدرولیک تعویض پکینگ ها جلوگیری از ورود اجسام خارجی به سیستم هیدرولیک
شافتهای دو طرف پیستون پمپاژ نامناسب آب - نشتی روغن از سوراخ نشتی روغن و یا نشتی آب از سوراخ نشتی آب بازدید سطح شافتها از لحاظ میزان سایش و کیفیت خراش ها و ناهمواری ها تعویض به موقع پکینگ ها و بوش های برنجی
پکینگهای روغنی شافتها نشتی روغن از سوراخ کلگی سیلندر باز کردن سیلندر و تعویض پکینگ های روغن شافتها جلوگیری از ورود اجسام خارجی به سیستم هیدرولیک
بدنه سیلندر پمپ واترجت سوراخ شدن سیلندر و افت فشار آب تعویض سیلندر استفاده از فشار مناسب آب پمپ شده
پکینگ آبی شافتها و واشر برنجی نشتی اب ازسوراخ کلگی سیلندربه میزان زیاد ( درحدچندقطره درهررفت و برگشت پیستون اشکال ندارد) تعویض پکینگ های آبی و واشر برنجی استفاده از فشار مناسب آب پمپ شده
بدنه شیر کنترل آب کم فشار سوراخ شدن و نشتی شدید آب – خوب عمل نکردن شیر تعویض قطعه – باز نمودن اجزا شیر و با استفاده از سمباده نرم صاف و صیقلی نمودن سطحی که عدسی بر روی آن قرار می گیرد بازدید دوره ای
ارینگ و واشر برنجی شیر کنترل آب کم فشار نشت آب از کنار مهره سر سیلندرپمپ واترجت تعویض ارینگ و در صورت لزوم واشر برنجی بازدید دوره ای
قطعه معیوب تاثیر عیب بر عملکرد و شرایط پیش آمده روش تعمیر نگهداری
عدسی آب بند عملکرد نامناسب شیر کنترل آب کم فشار –بازگشت آب به درون لوله های آب کم فشار – گرم شدن شیر کنترل آب کم فشار بازکردن و سمباده زدن در سطحی که عدسی در روی شیر قرار میگیرد بازدید دوره ای
بدنه شیرکنترل آب پرفشار سوراخ شدن- نشت شدید آب تعویض قطعه بازدید دوره ای
فشنگی شیر کنترل آب پر فشار عملکرد نامناسب شیر کنترل آب پرفشار-داغ شدن شیر-سرعت بالای حرکت جک در یک جهت بازدید سطح فشنگی و سیقلی و صاف کردن آن توسط سمباده نرم و در صورت نیاز تعویض قطعه بازدید دوره ای
ماسوره شرایط همانند فشنگی می باشد بازدید سطح تخت و صاف دارای پخ و سیقلی و صاف کردن آن توسط سمباده نرم و در صورت نیاز تعویض قطعه بازدید دوره ای
سیلندر مخزن متعادل کننده آب سوراخ شدن و نشت شدید آب تعویض قطعه بازدید دوره ای
صافی توری گرفتگی هد و نازل دستگاه باز کردن توری از سر سیلندر مخزن متعادل کننده و تمیز کردن سیلندرو توری ها هر 500 ساعت یک بار بازدید شود
لوله ها و اتصالات سوراخ شدن و نشتی شدید آب تعویض قطعه ---------
سنسور فشار سنج آب پرفشار نشان ندادن میزان صحیح آب پرفشار تعویض کلی سنسور و یا فشنگی آهنگی سر آن بر حسب نیاز ---------

ج.هد و متعلقات و میز دستگاه :

( وظیفه : تمرکز و هدایت آب پرفشار برای برش به نقطه مورد نظر در هر جای میزدستگاه و تلفیق ماسه با آب برای افزایش قدرت برش)(شکل ج-1)

اجزای هد و متعلقات :
 1. 1- محور Z دستگاه که پایه اتصال به میز برروی آن قرار میگیرد و دارای یک مهره جهت تنظیم زاویه برش می باشد. (شکل ج-2)
 2. 2- شیر باز و بسته کردن آب پرفشار (دردرون حفره پایه اتصال قرار می گیرد ) شامل اجزای زیر می باشد : (شکل ج-3)
  • a . بدنه شیر و پیچ سرشیر (پیچ جهت مهار سوزن متحرک در داخل شیر می باشد .
  • b . سوزن متحرک ( دارای یک واشر جوش داده شده در نزدیکی نوک سوزن و دو عدد واشربرنجی و یک عدد واشر تفلون و یک عدد ارینگ می باشد )
  • c . جک پنوماتیک (در بالای شیر نصب می گردد و شیررا باز و بست می نماید ) (شکل ج-2 و ج-7)
  • d . عدسی سوراخ دار ( نوک سوزن متحرک در کونیک سوراخ عدسی برای بستن آب قرار می گیرد )
 3. 3- لوله اتصال شیر باز و بسته کردن آب پرفشار به کله هد ( مهار کننده عدسی سوراخ دار در زیر شیرباز و بسته کردن آب پرفشارو بالای لوله اتصال و دیاموند یاقوتی در بالای کله هد ودر پایین لوله اتصال قرار می گیرد ) (شکل ج-4)
 4. 4- کله هد ( دارای یک ورودی جهت ماسه و محل قرار گیری نازل یاقوتی در قسمت بالا و نازل بلند در قسمت پایین می باشد ) شامل اجزا زیر می باشد : (شکل ج-5)
  • a . نازل یاقوتی ( جهت متمرکز کردن آب )
  • b . نازل بلند از جنس تنگستن کارباید ( در سر انتهایی هد قرار میگیرد و آب و ماسه تلفیق شده رابه نقطه مورد نظر هدایت و تمرکز می دهد )
  • c . بوش برنجی مخروطی شکل ومهره محکم کننده نازل
 5. 5- مخزن ماسه و شیر قطع و وصل ماسه(شکل ج-6)
 6. 6- شیر پنوماتیکی دو جهت ( برای فعال کردن جک پنوماتیک و یا جلوگیری از برگشت آب به مسیر ماسه ) (شکل ج-8)


اجزای میز دستگاه :
 1. 1- بدنه میزکار و حوزچه آب دارای صفحه های مشبک در بالای آن(شکل ج-9)
 2. 2- دوعدد استپ موتور و بال اسکرو برای هدایت دو محور X و Y که در مخزن روغن قرار دارند . (شکل ج-10)
 3. 3- دوعدد سنسور القایی در ابتدا و انتهای هر محوربرای جلوگیری از خارج شدن هد از حد مجاز(شکل ج-11)
 4. 4- اتصالات پنوماتیکی و الکتریکی توسط لوله ها و تسمه های قابل انعطاف(شکل ج-12)
 5. 5- درجه فشار سنج پنوماتیکی برروی بدنه(شکل ج-13)
 6. 6- پایه ها جهت تنظیم نمودن سطح میزکار(شکل ج-14)


عملکرد :

پس از شروع به کار پمپ واترجت، آب پرفشار توسط لوله ها به هد دستگاه هدایت می شود . همانطور که گفته شد با فرمان کنترلر شیر هد باز شده و آب پرفشار پس از عبور از شیر و لوله اتصال به پشت نازل یاقوتی می رسد . آب پرفشار از سوراخ بسیار ریز نازل یاقوتی عبور کرده و به محفظه تلفیق ماسه و آب می رسد . چون آب از یک محیط پرفشار وارد یک محیط کم فشار می گردد در نتیجه یک خلا نسبی ایجاد نموده و شروع به مکش ماسه از سوراخ کلگی هد می نماید . پس از تلفیق شدن آب و ماسه هر دو به سمت نازل بلند هدایت شده و پس از طی طول نازل ، به طور متمرکز از سر نازل خارج می گردند . پس از طی این مراحل دستگاه آماده برش می باشد. برای خاموش کردن پمپ واترجت به ترتیب شیر ماسه را بسته ، سپس پمپ واترجت را خاموش کرده و بعد از ان جک پنوماتیکی را برای بستن شیر هد بلافاصله بعد از پمپ فعال می نماییم .
پمپ آب و سیستم هیدرولیک نیز به دلخواه کاربر می تواند خاموش و یا روشن گردد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه